За нас

ИНТЪРНЕШЪЛЪН УНИВЪРСИТИ ХОЛДИНГ/ INTERNATIONAL UNIVERSITY HOLDING  e българска обучителна организация, предлагаща изключително иновативен и интерактивен подход към преподаването на знания и умения на своите курсисти. IUHolding е основан през 2015 година и в момента се представлява от Мария Вълканова. Целта на екипа от специалисти в холдинга е да се създадат условия за гъвкаво и мотивирано учене през целия живот. Предвидените форми на обучение са съобразена с натовареното ежедневие на съвременния човек.

 

Нашите основни принципи могат се обобщават в едно изречение: Да обучаваме така, че да предоставяме максимална стойност, качество и удовлетворение на обучаемите.

 

Екипът на ИУХолдинг се състои от изявени специалисти в различни области и професионалисти, успешно реализирали се на пазара на труда. Това са психолози, юристи, медици, инженери, маркетолози, икономисти, медиатори, филолози, специалисти във всички практически сфери на предлаганите от нас професионални направления. Базите за практическо обучение са модерни и добре работещи предприятия, с които IUHolding има сключени дългосрочни договори за сътрудничество.

 

Дъщерни дружества на ИУХолдинг в момента са:

 

  1. Център за професионално обучение/ЦПО: ИУХолдинг притежава лицензия за провеждане на професионални обучения в следните професионални направления: Търговия на едро и дребно, Администрация и управление, Приложна информатика, Хранителни технологии, Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, Фризьорски и козметични услуги.

 

  1. Колеж за професионално обучение: обучителното дружество е регистрирано в Министерство на образованието и науката през 2015г. в следните професионални направления: Администрация и управление, Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Хотелиерство, Ресторантьорство и кетъринг, Пътувания, Туризъм и свободно време, Услуги за дома, Фризьорски и козметични услуги, Сигурност.

 

В ИУХолдинг са създадени условия, даващи възможност на завършващите в Центъра за професионално обучение да продължат обучението си в Колежа с признаване на вече придобитите компетентности.

IUHolding има договорености с висши учебни заведения за продължаване на образованието от Колежа в бакалавърска степен, с възможности за признаване на придобити компетентности.

 

  1. Профилирана гимназия: учебно заведение за обучение на английски и немски език. Гимназията предлага гъвкави програми за редовно, задочно, вечерно и дистанционно обучение.