Колеж

1

ЛИЦЕНЗИЯ за ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ съгласно Заповед РД14-73/29.09.2015 г. на Министъра на образованието и науката.

Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове и програми по:

Професионално направление: Администрация и управление

Специалност: Предприемачество и мениджмънт

 

Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Специалност: Компютърни мрежи

 

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Специалност: Организация и управление на хотелиерството

Специалност: Организация и управление на ресторантьорството

Специалност:  Декорация на органични материали

 

Професионално направление : Пътувания, туризъм и свободно време

Специалност : Организация на аниматорската дейност

Специалност: Организация на екскурзоводската дейност

 

Професионално направление: Услуги за дома

Специалност: Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия

 

Професионално направление : Фризьорски и козметични услуги

Специалност :Инструкторска дейност по фризьорски услуги

Специалност : Инструкторска дейност по козметични услуги

Специалност : Инструкторска дейност по маникюр и педикюр

 

Професионално направление: Сигурност

Специалност : Организация на охранителната дейност – четвърта степен на професионална квалификация, прием след завършено средно образование, дневна и задочна форма на обучение