Лицензии

1ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УНИВЪРСИТИ ХОЛДИНГ ООД

Гр. София, ул. Стефан Стамболов 2; т.: 0884 70 80 45

 

Дружеството притежава:

ЛИЦЕНЗИЯ за ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ № 201512268 от 04.12.2015 г. съгласно Заповед № ЦПО – 40/04.12.2015 г. на Председателя на НАПОО инж. Емилияна Димитрова за следните професии:

Професионално направление: Търговия на едро и дребно

Специалност: Търговия на едро и дребно

Професионално направление: Администрация и управление

Специалност: Касиер

Специалност: Търговия

Професионално направление: Приложна информатика

Специалност: Икономическо информационно осигуряване

Професионално направление: Хранителни технологии

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия

Специалност: Производство на сладкарски изделия

Специалност: Декорация на сладкарски изделия

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Професионално направление: Фризьорски и козметични услуги

Специалност: Фризьорство

Специалност: Организация и технология на фризьорските услуги

Специалност: Козметика

Специалност: Организация и технология на козметичните услуги

Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

Професионално направление: Сигурност

Специалност: Банкова охрана и инкасова дейност

Специалност: Лична охрана

Специалност: Физическа охрана на обекти

 

e-mail http://www.nscc-bg.com/coaf/center.htm

 

ЛИЦЕНЗИЯ за ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ съгласно Заповед РД14-73/29.09.2015 г. на Министъра на образованието и науката.

Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове и програми по:

Професионално направление: Администрация и управление

Специалност: Предприемачество и мениджмънт

 

Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Специалност: Компютърни мрежи

 

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Специалност: Организация и управление на хотелиерството

Специалност: Организация и управление на ресторантьорството

Специалност:  Декорация на органични материали

 

Професионално направление : Пътувания, туризъм и свободно време

Специалност : Организация на аниматорската дейност

Специалност: Организация на екскурзоводската дейност

 

Професионално направление: Услуги за дома

Специалност: Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия

 

Професионално направление : Фризьорски и козметични услуги

Специалност :Инструкторска дейност по фризьорски услуги

Специалност : Инструкторска дейност по козметични услуги

Специалност : Инструкторска дейност по маникюр и педикюр

 

Професионално направление: Сигурност

Специалност : Организация на охранителната дейност – четвърта степен на професионална квалификация, прием след завършено средно образование, дневна и задочна форма на обучение

 

 

ЛИЦЕНЗ за ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ съгласно Заповед № РД14-68/22.09.2015 г. на Министъра на образование3то и науката

Гимназията има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове в профил „Чуждоезиков“ с прием след седми клас и срок на обучение 5 години и прием след осми клас в дневна, вечерна и задочна форма на обучение със срок 4 години.