Професионални направления 2017

Фризьорски и козметични услуги

Обучения за учители

Администрация и търговия

Комуникационна и компютърна техника

  • e-mail за информация и записвания: info@iuholding.com
  • Телефони: Административен отдел: 0884 708 045, Мария Вълканова