Контакти

Административен адрес: 

гр. София, бул. Дондуков 103, ет. 1

e-mail за информация и записвания: info@iuholding.com

Request was denied for some reason.

Телефони:
Административен отдел:
+359/ 884 708 045
Правен отдел:
+359/ 878 533 302
Отдел Маркетинг и PR:
+359/ 8886 079 819