Обучения за учители

Професионална квалификация за педагогически специалисти

http://iropk.mon.bg

Предлагаме ви курсове за обучение, които следват актуалните проблеми на съвременната училищната среда – агресия, сигурност, медиация, интегриране, празници.

Целта е да предложим информация и тренинги, които да се приложат веднага след обучението.

Програмата на курсовете е разработена в полза на практическите дейности. Теоретичната част е не повече от 50%.

Практическата част е половината или повече от половината. В нея са включени дискусии, тренинги, разработване на проекти по конкретни случаи.

Участниците в курсовете могат да продължат работата с нашите преподаватели след приключване на обучението, за да да подготвят свои малки изследвания и публикации за педагогическите четения през зимната и пролетната ваканция.

 

Темите за обучение са:

  • Управление на конфрикти – училищен медиатор
  • Сигурност – реакции при тероризъм бедствия и аварии
  • Ученическо портфолио
  • Интегриране на индивидуалните праграми на деца/ученици със специални образователни потребности в тематичното разпределение
  • Празничните ритуали и съвременните социални взаимоотношения