ЦПО

1ЛИЦЕНЗИЯ за ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ № 201512268 от 04.12.2015 г. съгласно Заповед № ЦПО – 40/04.12.2015 г. на Председателя на НАПОО инж. Емилияна Димитрова за следните професии:

Професионално направление: Търговия на едро и дребно

Специалност: Търговия на едро и дребно

Професионално направление: Администрация и управление

Специалност: Касиер

Специалност: Търговия

Професионално направление: Приложна информатика

Специалност: Икономическо информационно осигуряване

Професионално направление: Хранителни технологии

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия

Специалност: Производство на сладкарски изделия

Специалност: Декорация на сладкарски изделия

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Професионално направление: Фризьорски и козметични услуги

Специалност: Фризьорство

Специалност: Организация и технология на фризьорските услуги

Специалност: Козметика

Специалност: Организация и технология на козметичните услуги

Специалност: Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

Професионално направление: Сигурност

Специалност: Банкова охрана и инкасова дейност

Специалност: Лична охрана

Специалност: Физическа охрана на обекти

Центърът за професионално обучение към ИУХолдинг предлага на всеки от успешно завършилите обучението си  EUROPASS-приложение (Европейски Професионален паспорт) към Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.
Европейският Професионален паспорт осигурява възможност на гражданите на ЕС да се представят на трудовия пазар чрез общопризнати компетентности. Работата извън граница на гражданите на Европейския съюз се регулира от специализирана Система за мобилност на хора и именно нейното ползване изисква притежание на Европейски Професионален паспорт.