Учебен план

Националната школа по фризьорство и козметика към ИУХолдинг ООД предлага професионални обучения за фризьори, козметици и маникюристи. Обученията са изградени на базата на конкретни програми, обхващащи всички съществени теми и въпроси по темите.

Учебните планове за професиите от направление “Фризьорски и козметични услуги” съдържат четири раздела:

І. Обща задължителна професионална подготовка

Учебните занятия се провеждат дистанционно, онлайн. Високо-квалифицираните преподаватели в Школата по фризьорство и козметика са разработили интерактивни учебни теми от областта на:

 • Икономика
 • Трудово-правно законодателство
 • Счетоводство
 • Здравословни и безопасни условия на труд.

ІІ. Отраслова задължителна професионална подготовка

Тези учебните часове също са организирани онлайн. Темите, интерактивно разработени от преподавателите на IUHolding са:

 • Чужд език по професия
 • Информационни технологии
 • Професионална етика
 • Маркетинг
 • Мениджмънт

ІІІ. Специфична задължителна отраслова подготовка

Този раздел се преподава комбинирано: дистанционно(малък процент от теорията) и присъствено(практическите учебни часове). Графикът за провеждане на практическите упражнения се изготвя индивидуално за всеки курсист.

Учебното съдържание в модула, покрива следните теми:

 • Грижаната и опзването на здравето на клиента усвояване на знания за: анатомията на човешкото тяло, скалпа, косата и кожата, хигиена, първа помощ при спешни състояния и често срещани заболявания в дерматорогията.
 • Основни дейности, похвати и техники в професията. Важна дисциплина от обучението, в което се формират основните умения за извършване на професията. По време на обучението се решават много практически казуси.
 • Базисни процедури в професията са детайлизирани, така че да всеки да отработи практически умения за извършване на списъка от услуги в специалността, в която се обучава – фризьорство, козметика, маникюр, педикюр и ноктопластика. Работи се в симулация и чрез предоставяне на услуги на клиенти.
 • Рисуване – важен етап от формирането на умения за професията. Обръща се внимание на детайлите, които оформят естетическото въздействие на услугата. Разработват се проекти.

Производствена практика се провежда в реална среда в студия за фризьорски и козметични услуги.

ІV. Избираема професионална подготовка

         Учебните занятия се провеждат дистанционно. Целта им е да обобщят наученото по време на задължителния курс на обучение. Всеки избира по една дисциплина от предлаганите:

 • Търсене и предлагане на пазара на труда и подходите за успешно заемане на позиция
 • Мениджмънт на търговски обект- фризьорски салон
 • Маркетинг на търговски обект-фризьорски салон

Обучението завършва с изпит по теория и практика.